Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraEAN wielkość: 82 KB. Status: free

Kod kreskowy EAN - Europejski Kod Towarowy
(European Article Numbering).

Różne wersje kodu kreskowego EAN
Rys.1 Formularz do generowania kodu EAN

Kod kreskowy EAN - kod numeryczny odwzorowujący wyłącznie cyfry od 0 do 9, występujacy w dwóch wersjach:  EAN-13  i  EAN-8.

 • kod numeryczny odwzorowujący wyłącznie cyfry od 0 do 9, występujacy w dwóch wersjach EAN-13 i EAN-8.
 • kod kreskowy EAN 13 jest to wersja pełna kodująca 12 znaków , w tym 11 znaków danych. Pierwszy znak (po lewej stronie znaku Start) nie jest reprezentowany przy pomocy kresek, określany jest rzez sekwencję następujących po niej kolejnych sześciu znaków,
  - ostatni znak (bezpośrednio przed znakiem Stop i kodowany w postaci kresek) jest liczbą kontrolną,
 • na ostatnim miejscu występuje w nim cyfra kontrolna, którą oblicza się w/g określonego algorytmu,
 • kod kreskowy EAN-8 koduje 8 znaków w tym 7 znaków danych + liczba kontrolna,
 • budowa kodu jest modułowa - każdy znak (cyfra) zbudowany jest z 7-miu modułów. Pojedyncza kreska może zawierać 1 do 4 modułów, przy czym każdy znak musi zawierać dwie jasne i dwie ciemne kreski,
 • na poczatku znajduje się znak Start, a na końcu znak Stop. Są one takie same i tworzą je dwie czarne kreski przedzielone białą kreską o szerokości 1-go modułu każda. Kreski te wydłużone są do dołu o szerokość 5-ciu modułów. Pośrodku występuje znak rozdzielający, także wydłużony do dołu o szerokość 5-ciu modułów. Znak rozdzielający składa się z 5-ciu kresek, każda o szerokości 1-go modułu (naprzemiennie biała, czarna, biała, czarna, biała).
 • Znaki kodowane są w trzech zbiorach A, B i C w/g poniższej tabeli:
Zbiory kodowania znaków
ZnakZbiór AZbiórBZbiórC
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
 • kod kreskowy EAN 13
  - lewa część w zależności od wartości cyfry przed znakiem Start
     kodowana jest w/g poniższego schematu:
Schemat kodowania
CyfraKod
0AAAAAA
1AABABB
2AABBAB
3AABBBA
4ABAABB
5ABBAAB
6ABBBAA
7ABABAB
8ABABBA
9ABBABA

- prawa część kodu kreskowego EAN-13 kodowana jest w/g zbioru C
 • kod kreskowy EAN-8
  - lewa część kodowana jest w/g zbioru A
  - prawa część kodowana jest w/g zbioru C