Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraPrintMDE_2 wielkość: 166 KB. Status: free

Opcje wydruku raportu w pliku *.MDE. Ustawianie i odczyt.

 1. Otwiera okno "Ustawienia strony" i oczekuje na zmianę opcji: Wydruk raportu.
 2. Po kliknięciu przycisku OK,  ponownie otwiera okno "Ustawienia strony", odczytuje wszystkie opcje wydruku, zapisuje je w tabeli i zamyka okno.
 3. Otwiera (pokazuje) raport z ustawieniami zapisanymi w tabeli.
 4. Dla jednego raportu może być zapisanych kilka opcji wydruku.

Jest to rozwinięcie tematu odczytu i zapisu opcji wydruku przykładu BraPrintMDE oraz opisu metod i funkcji użytych w tym celu (opisanych na stronie Drukuj *.MDE).

Ponieważ, moim zdaniem, tamten przykład zbytnio sugerował, że jest to nakładka na okno Accessa "Ustawienia strony", a nie sposób bezpośredniego dokonania zmian opcji wydruku z kodu VBA postanowiłem bardziej przybliżyć opisywaną metodę.

Specjalne podziękowania dla Krzysztofa Naworyty za:
 1. "Niech okno 'Ustawienia strony' samo sprawdza swoje ustawienia".
 2. Aby ograniczyć migotanie okna przesuń je poza ekran.
Ja dodałem od siebie:
Błąd nr 2501 - "akcja RunCommand została anulowana", może poinformować nas, że:
 1. przy błędzie - opcje wydruku raportu zostały Anulowane przez Użytkownika
 2. brak błędu - użytkownik zatwierdził zmiany opcji wydruku przyciskiem OK.
separator
BraPrintMDE wielkość: 86 KB. Status: free

Wydruk raportu. Odczyt i ustawianie opcji w oknie "Ustawienia strony".

 1. Tworzy listę zawierającą: klasę okna, tekst (stan) okna oraz ID okna wszystkich okien w oknie dialogowym "Ustawienia strony".
 2. Odczytuje wartości i stan wszystkich opcji ustawienia wydruku.
 3. Ustawia niektóre opcje wydruku raportu w oknie "Ustawienia strony".
 4. Otwiera (pokazuje) raport z nowymi ustawieniami.

Pierwsza robocza wersja bazy, w której były odczytywane i zapisywane opcje wydruku raportów w pliku *.mde. Całość przedstawiona była w postaci formularza sugerującego jakoby był nakładką na Accessowe okno "Ustawienia strony".
Szczegółowy opis metod i funkcji użytych w tym celu znajduje się na stronie Drukuj *.MDE

separator
BraListPrinters wielkość: 25 KB. Status: free

Lista zainstalowanych drukarek w systemie.

Początkowo miał to być przykład zastosowania funkcji SendMessage z parametrem WM_SETREDRAW w celu wyeliminowania tzw. "migotania okien" po otwarciu okna dialogowego Access'a, odczytaniu  danych z tego okna i po jego zamknięciu.

W końcowym efekcie powstał przykład umożliwiający odczytanie zainstalowanych drukarek w systemie bez wizualnego efektu "migotania okien". Dodatkowo okazało się, że o wiele lepszą funkcją do tego celu jest funkcja LockWindowUpdate

W celach poglądowych pozostawiłem dwie wersje odczytu listy drukarek tzn. z migotaniem okien i bez migotania oraz testowy przykładzik z funkcją LockWindowUpdate

 1. Klasyczny (do tej pory) odczyt listy drukarek
 2. Odczyt listy drukarek z zastosowaniem funkcji:
  SendMessage hDsk, WM_SETREDRAW , ByVal False, ByVal  0&
 3. Aby różnice były bardziej widoczne TimerInterval został ustawiony na 1000 milisekund.
 4. Wstępny test funkcji LockWindowUpdate (frmTest)

BraPrinPrev wielkość: 71 KB. Status: free

Zmiana drukarki i niektórych opcji wydruku raportu w pliku *.MDE.

 1. Blokuje odświeżanie ekranu.
 2. Otwiera raport w oknie bazy.
 3. Wywołuje okno dialogowe "Ustawienia strony".
 4. Zmienia orientację strony wielkość oraz marginesów.
 5. Zmienia opcję drukarka domyślna/drukarka konkretna.
 6. Otwiera następne okno - "Ustawienia strony-Drukarka" i ustawia wybraną drukarkę.
 7. Odblokowuje odświeżanie ekranu.
Ograniczenia BraPrintPreview:
 • W przypadku wprowadzenia błędnej wartości opcji (argumentu) może wystąpić nieobsłużony błąd wywołania przez otwarte w tle okna dialogowe "Ustawień...") co w przypadku zablokowanego odświeżania okien spowoduje objaw "pseudozawieszenia" Accessa.
 • Korzysta z dwóch instancji formularza "frmTimer".
separator
BraPrinOut wielkość: 67 KB. Status: free

Zmiana drukarki i niektórych opcji wydruku raportu w pliku *.MDE i bezpośredni wydruk raportu (bez podglądu).

 1. Blokuje odświeżanie ekranu.
 2. Otwiera raport w oknie bazy.
 3. Wywołuje okno dialogowe "Drukuj".
 4. Zmienia drukarkę, zakres wydruku i inne opcje wydruku.
 5. Odblokowuje odświeżanie ekranu.
Ograniczenia BraPrintOut:
 • W przypadku wprowadzenia błędnej wartości opcji (argumentu) może wystąpić nieobsłużony błąd wywołania przez otwarte w tle okna dialogowe "Ustawień...") co w przypadku zablokowanego odświeżania okien spowoduje objaw "pseudozawieszenia" Accessa.
 • Korzysta z jednej instancji formularza "frmTimer".
separator
BraPieChart wielkość: 29 KB. Status: free

Prosty wykres kołowy i słupkowy w raporcie bez ActiveX.

 1. Wykorzystanie wbudowanych funkcji Access'a Circle i Line do rysowania prostych wykresów kołowych i słupkowych.
 2. Zastosowanie funkcji Circle do narysowania wypełnionej elipsy, która otacza tekst jednolinijkowej "Etykiety".
 3. Sposób opisania koła na formancie "Etykieta".
 4. Pseudowypełnienie tła "Etykiety" kolorowym wzorem.