Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraListFonts wielkość: 72 KB. Status: free

Lista zainstalowanych czcionek oraz teoretyczny i faktyczny
wygląd czcionki dla formularza DS.

 1. Metoda I - Lista fontów jest pobierana z kontrolki ComboBox na pasku narzędziowym "Formatting (Datasheet)".
  • Po otwarciu formularza w widoku DS i po sprawdzeniu czy na wbudowanym pasku formatowania arkusza danych "Formatting (Datasheet)" znajduje się lista fontów CboBox, poprzez bezpośrednie odwołanie przez identyfikator listy IDd:=1728, następuje odczytanie nazw zainstalowanych fontów.
  • Jeżeli na pasku narzędziowym nie ma listy fontów odczyt następuje z własnego paska zawierającego listę fontów.
  • Wskazane jest wcześniejsze utworzenie własnego paska narzędziowego z CboCzcionka i bezpośrednie odwoływanie się do niego, ponieważ użytkownik mógł usunąć listę fontów z wbudowanego paska narzędziowego i wtedy niemożliwy będzie odczyt fontów.
 2. Metoda II - Lista fontów odczytywana jest z zakładki "Arkusz danych" okna "Opcje".
  • Po otwarciu okna "Opcje", jako aktywna ustawiana jest zakładka "Arkusz danych" i z okna klasy ComboBox następuje odczyt zainstalowanych fontów.
  • Szczegółowy opis Metody II i zastosowanych tam funkcji znajduje się na stronie <<API/Lista fontów>>
UWAGA:
 • Nie są pobierane fonty, których nazwa zawiera więcej niż 30 znaków, gdyż Access nie obsługuje tak długich nazw.
 • W wielu przypadkach rzeczywisty wygląd czcionki odbiega od widocznego na podformularzu, ponieważ Access nie mogąc obsłużyć czcionki dopasowuje ją do najbliższej obsługiwanej. 
 • Rzeczywisty wygląd czcionki nie działa w bazie *.mde.
 • Po zmianie źródła obiektu (FrmSub.SourceObject = cFrmView) - nie działa nawigacja w polu Lista za pomocą klawiszy nawigacyjnych (Up i Down). Zastosowano pseudoobsługę tych klawiszy, ale nie do końca skuteczną.

BraListFonts'97 wielkość: 30 KB. Status: free Tylko Access'97

Lista zainstalowanych czcionek.

 1.  Wypełnia pole listy nazwami zainstalowanych czcionek w systemie.
  • Korzysta z nieudokumentowanych funkcji Accessa'97 i zastosowanie ogranicza się tylko do tej wersji Accessa.
  • Nie są uwzględniane fonty, których nazwa zawiera więcej niż 30 znaków, gdyż Access nie obsługuje tak długich nazw.
separator
BraDSFonts'97 wielkość: 73 KB. Status: free Tylko Access'97

Lista czcionek i ich atrybutów oraz ustawienie czcionki
dla podformularza w widoku DataSheet.

 1. Pobiera nazwy zainstalowanych czcionek w systemie.
 2. Dla czcionek nieskalowalnych pobiera listę optymalnych wielkości fontu.
 3. Umożliwia zmianę nazwy czcionki i jej atrybutów - (pogrubienie, podkreślenie, kursywa, wielkość i kolor czcionki) dla formularza w widoku DS.
 4. Pokazuje teoretyczny i faktyczny wygląd czcionki na formularzu w widoku DS.
 5. W bardzo przybliżony sposób dopasowuje rozmiar formularza DS i etykiety do wybranych atrybutów czcionki (tylko w celu poglądowym).
UWAGA:
 • Korzysta z nieudokumentowanych funkcji Accessa'97 i zastosowanie ogranicza się tylko do tej wersji Accessa.
 • Pomijane są fonty, których nazwa zawiera więcej niż 30 znaków, gdyż Access nie obsługuje tak długich nazw.
 • W wielu przypadkach rzeczywisty wygląd czcionki odbiega od widocznego na podformularzu, ponieważ Access nie mogąc obsłużyć czcionki dopasowuje ją do najbliższej obsługiwanej. 
 • Rzeczywisty wyglądu czcionki nie działa w bazie *.mde.
 • Po zmianie źródła obiektu (FrmSub.SourceObject = cFrmView) - nie działa nawigacja w polu Lista za pomocą klawiszy nawigacyjnych (Up i Down).