Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraIniMeter wielkość: 44 KB. Status: free

Wbudowany pasek postępu (wskaźnik postępu) Accessa w oknie MsgBox.

 1. Wskaźnik postępu Accessa poprzez wywołanie: 
  SysCmd(acSysCmdInitMeter, " ", lForTo)
  zawsze pojawia się na samym dole okna Accessa w tzw. "Pasku stanu".
  Ze względu na swoje wymiary jest on słabo widoczny, co utrudnia użytkownikowi zorientowanie się, że jakiś proces jest kontynuowany.
 2. Aby powiększyć i wyświetlić centralnie wskaźnik postępu uruchomimy Timer formularza i wywołujemy  okna komunikatu MsgBox.
  W Timerze wywoływany jest pasek postępu Accessa i dezaktywowany przycisk OK okna MsgBox, aby w trakcie trwania procesu nie można było zamknąć okna.
 3. Wskaźnik postępu jest powiększany i osadzony w dostosowanym do rozmiarów wskaźnika oknie MsgBox.
 4. Po zakończeniu procesu przywracane jest oryginalne położenie i rozmiar wskaźnika.
 5. Ponieważ pierwsze uruchomienie zbProgressBar(...) nie zawsze powoduje, że widoczny będzie pasek postępu, dlatego w OnLoad wykonywana jest inicjalizacja paska postępu.
 
BraParamList wielkość: 36 KB. Status: free

Formularz z ListBox'em w oknie kwerendy parametrycznej.

 1. Po uruchomieniu formularza opartego na kwerendzie z parametrem wstawia do otworzonego okna dialogowego formularz z formantem ListBox.
 2. W zależności od wartości argumentów umożliwia dezaktywację pola tekstowego i przycisku OK oraz umożliwia wybranie sposobu reakcji okna po aktualizacji ListBox'a.
Lp. fEnable fPause Stan okien Po aktualizacji
1. True True  aktywny Edit i aktywny btnOK czeka
2. True False  aktywny Edit i aktywnybtnOK nie czeka
3. False True  nieaktywne Edit oraz btnOK czeka
4. False False  nieaktywne Edit oraz btnOK nie czeka