Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraXAltF4 wielkość: 73 KB. Status: free

Blokada przycisku X - uniemożliwienie zamknięcia Accessa i formularza.

 1. Wyświetla własną ikonę na paskach formularzy i okna Accessa.
 2. Dezaktywuje symbol X na pasku okna Accessa i formularza, równocześnie blokuje kombinacje klawiszy (Ctrl+F4) oraz (Alt+F4).
 3. Dezaktywuje polecenia zamknij w menu systemowym okna Accessa i menu systemowym formularza oraz polecenie Zamknij i Zakończ w menu Plik.
 4. Dezaktywuje całkowicie Okno formularza - brak jakiegokolwiek dostępu do okna
UWAGA:
 • Pliki BraXAltF4.mdb i IcoOkna.ico muszą znajdować się w tym samym katalogu.
separator
BraMoveFrm wielkość: 39 KB. Status: free

Ustawianie formularza przy krawędziach okna Accessa.

Jest to rozwinięcie tematu poruszonego w BragressBar dotyczącego ustawienia wskaźnika postępu u dołu okna Accessa na całej jego szerokości.

 1. Metoda I - Roboczy wymiar okna Accessa pobierany jest przez funkcje API.
  Nie jest uwzględniane zmniejszenie wymiaru okna gdy widoczny jest pionowy i poziomy pasek przewijania. Krawędź formularza po dosunięciu wchodzi pod widoczny pasek przewijania.
 2. Metoda II - Roboczy wymiar okna Accessa pobierany jest przez otwierany formularz frmWymOkna i przekazywany do zmiennych publicznych lAccH i lAccW. Wymiary te uwzględniają obecność pasków przewijania okna Accessa. Formularz dosuwany jest do pasków przewijania, a nie krawędzi okna Accessa.

Aby widoczne były paski przewijania otwierany jest frmPokazScrollbar i ustawiany poza obszarem ekranu.

separator
BraCenterForm wielkość: 19 KB. Status: free

Ustawianie formularza w/m wolnego obszaru okna roboczego Accessa.

 1. Jeżeli jest dostateczna ilość miejsca w oknie roboczym Accessa to po określeniu procentowych wartości przesunięcia w/m lewej i w/m górnej krawędzi formularz jest ustawiany w odpowiednim miejscu.
  Dla przykładu:
  50; 50 - formularz jest centrowany
  25; 75 - 25% wolnego obszaru z lewej; 75% wolnego obszaru od góry
 2. Jeżeli formularz jest szerszy ( - wyższy) niż obszar roboczy okna Accessa to formularz jest ustawiany przy lewej ( - górnej) krawędzi okna Accessa.
 3. Jeżeli Formularz jest przesuwany w prawo ( - na dół) to w skrajnych przypadkach jest on dosuwany do prawej ( - dolnej) krawędzi okna roboczego Accessa.
separator
BraShowCtl wielkość: 266 KB. Status: free

Dziewięć sposobów wyświetlania kontrolki Image na formularzu.

 1. Albo trzy sposoby wyświetlania dziewięcioelementowego obrazka na formularzu.
 2. Powiększające się przyciski CommandButton.
Inspiracja:
 • Chris St. Valentine "Access 2.0 Potęga programowania" wyd. LT&P wyd. 1996 r.
separator
BraShowForm wielkość: 210 KB. Status: free

Dziewięć przykładowych sposobów otwarcia formularza.

Inspiracja:
 • Chris St. Valentine "Access 2.0 Potęga programowania" wyd. LT&P wyd. 1996 r.
 
BraMargTech wielkość: 25 KB. Status: free

Marginesy technologiczne drukarki.

Odczyt (w nietypowy sposób) niektórych parametrów drukarki i papieru.
 1. Marginesy technologiczne drukarki.
 2. Całkowita szerokość i wysokość papieru.
 3. Robocza szerokość i wysokość papieru.
 4. Rozdzielczość pionowo i poziomo.
 5. Orientacja strony.
UWAGA:
 • Wielkości marginesów technologicznych po zmianie orientacji strony ulegają zmianie !
separator
BraOKttbx wielkość: 24 KB. Status: free

Jaki jest uchwyt okna formantu TextBox lub ComboBox
w zdarzeniu On_Enter.

 1. Uchwyt okna mającego fokus pobieramy zazwyczaj w ponizszy sposób"
  • Me.ctl.SetFocus
  • hWind = GetFocus
 2. Aby w procedurze Form_Load uzyskać uchwyt jaki posiada okno OKttbx, formant TextBox lub ComboBox musi być włączony (ctl.Enabled = True) i bezwzględnie uzyskać fokus,
  albo ctl.TabIndex = 0 lub poprzez ctl.SetFokus.
     Niestety, podczas pobierania uchwytu aktywnego okna w procedurze Form_Load za pomocą funkcji GetFocus uzyskamy uchwyt okna z którego otworzyliśmy formularz,
  np. SysListView32 - otwarcie z okna bazy danych, lub uchwyt formularza (OForm) - jeżeli otwieraliśmy poprzez DoCmd.OpenForm.
 3. Jeżeli spróbujemy pobrać uchwyt w zdarzeniu On_Enter kontrolki to także nie mamy 100% pewności jakiego okna uchwyt zwróci nam funkcja GetFocus!
  • Jeżeli nawigacja odbywa się za pomocą klawisza {TAB} lub {F6} to w On_Enter uzyskamy prawidłowy uchwyt.
  • W przypadku kliknięcia na formant zajdzie najpierw zdarzenie On_Enter, które zwróci nam uchwyt bieżącego formularza, a dopiero w zdarzeniu On_Click możemy uzyskać prawidłowy uchwyt.
 4. Aby uzyskać prawidłowy uchwyt aktywnego okna, jednorazowo przeszukiwane są sekcje formularza by znaleźć okno OKttbx, po jego znalezieniu uchwyt zapisywany jest do zmiennej hOKttbx modułu formularza.
 5. W przypadku błędnego wywołania (nie ten typ formantu) hOKttbx jest zerowany i przy następnym wywołaniu nastąpi ponowne przeszukanie sekcji w poszukiwaniu okna OKttbx.
separator
BraInsertTag wielkość: 13 KB. Status: free

Wstawianie ciągu znaków (tag HTML) w polu tekstowym w miejscu położenia kursora.

 1. Ciąg znaków wstawiany jest w miejscu położenia kursora.
 2. Wstawiany tag wymusza utworzenie nowej linii.