Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner Access
separator

Aby zainteresować odwiedzających nowszą stroną www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq przedstawiam poniżej spis zamieszczonych tam problemów w dziale "Pozostałe przykłady".

Dział V:   • Pozostałe przykłady •

1. Shell i MS-DOS

1.1 Uchwyt okna programu otwartego za pomocą funkcji Shell.
1.2 Synchroniczne uruchomienie funkcji Shell.
1.3 Synchroniczny Shell - uruchomienie pliku wsadowego (*.bat).
1.4 Odczyt tekstu z okna konsoli (okna poleceń MS-DOS).

2. Własne kontrolki

2.1 Zmiana niektórych właściwości elementów wykresu Graph.
2.2 Systemowe pionowe paski przewijania - ustawianie składowych RGB koloru.
2.3 Własny pionowy i poziomy pasek przewijania.
2.4 Liczbowy formant TextBox - ograniczenie użytkownikowi możliwości popełnienia błędu,
(minus) na początku liczby, a znak separatora dziesiętnego w określonym miejscu.
2.5 Błąd konwersji nieprawidłowo wpisanej daty np. 07.14.08 na 14.07.2008 lub 32.12.08 na 08.12.1932.
2.6 Prosta wersja numerycznego formantu TextBox do którego można wpisać znak liczby, znak separatora dziesiętnego, cyfry oraz określoną ilość cyfr dziesiętnych.
2.7 Własne skalowalne strzałki nawigacyjne w formancie Image i CommandButton.
2.8 Kontrolka typu SpinButton (taka jak na formularzu FormUser).

3. Inne

3.1 Wyodrębnienie danych i przedstawienie najważniejszych z nich na stronie WWW za pomocą Html'u z pliku tekstowego wygenerowanego przez program Cards4Labs do odczytu danych z kart SIM.
3.2 Listing plików z foldera głównego i z podfolderów. Odczyt niektórych danych tych plików, np. datę utworzenia, datę ostatniego dostępu, datę modyfikacji, atrybuty, wielkość pliku, jego rozszerzenie oraz przedstawienie tych danych za pomocą Html'u.
3.3 Windows Recycle Bin - Gdzie i jak system Windows przechowuje informacje o usuniętych plikach.
3.4 Miniatury (thumbsy) plików graficznych wraz z listą właściwości plików z folderów i podfolderów.
3.5 Logi Skype - dane zawarte w plikach logów.
3.6 Konwersja znacznika czasu (TimeStamp) programu Skype na DateTime systemu Windows.
3.7 Pliki chatmsg.dbb, chatmember.dbb i chat.dbb programu Skype i znajdujące się tam dane dotyczące historii czatów.
3.8 Dane o historii rozmów telefonicznych w plikach call.dbb i callmember.dbb (logi Skype).

4. Unicode

4.1 Czy ciąg znaków jest w wersji Unicode.
4.2 Długość ciągu znaków w wersji Unicode.
4.3 Odczyt pliku, którego ścieżka zawiera znaki Unikodowe na przykładzie pobierania pliku (jego fragmentu) do tablicy bajtów.
4.4 Przekształcenie ciągu znaków Unicode na ciąg przystosowany do wyświetlenia na stronie WWW za pomocą Html'u?
4.5 Konwersja tekstu pisanego np. cyrylicą na tekst pisany polskimi znakami.
4.6 Zawartość pliku, którego ścieżka zawiera znaki Unikodowe oraz przeglądanie w formancie TextBox zawartość dużego pliku.
separator