Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner Access
separator

Aby zainteresować odwiedzających nowszą stroną www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq przedstawiam poniżej spis zamieszczonych tam problemów w dziale "Bitmapy".

Dział IV:   • BITMAPY •

1. Bitmapa 24 bitowa i formant Image

1.1 Definicja bitmapy o 24 bitowej głębi kolorów.
1.2 Rozdzielczość monitora i przelicznik pikseli na twipy.
1.3 Parametry 24 bitowej bitmapy osadzonej w formancie Image. Pobranie koloru pierwszego piksela.
1.4 Pseudoprzezroczysta 24 bitowa bitmapa w formancie Image i formancie CommandButton na formularzu o jednolitym kolorze..
1.5 Malowanie po bitmapie poprzez bezpośrednie działania na tablicy bajtów bitmapy. Pasek postępu na formancie CommandButton.
1.6 Kolor i współrzędne piksela pod kursorem myszy nad bitmapą (w skali 1:1) osadzonej w formancie Image.
1.7 Dopasowanie rozmiaru formantu Image do rozmiarów bitmapy.
1.8 Konwertowanie kolorowej bitmapy 24-bitową na czarno-białą.
1.9 Składowe RGB koloru.
1.10 Zapis na dysk bitmapy 24-bit z formantu Image.

2. Funkcje graficzne GDI w kontekście urządzenia HDC

2.1 Utworzenie 24 bitowej bitmapy w pamięci i przemalowanie jej na dowolny kolor.
2.2 Prymitywny "pseudoRTF" w kontrolce Image.
Cd. Pisanie na etykiecie tekstu pionowo w kierunku od dołu do góry.
2.3 Formularz udający systemowy MsgBox z ikonami: vbCritical, vbQuestion, vbExclamation, vbInformation.
2.4 Pobranie ikony z pliku i zapisanie jej na dysk w postaci 24-bitowych bitmap.
2.5 Wysokość i szerokość obrazu zapisanego w pliku *.jpg.
2.6 Wysokość i szerokość obrazu zapisanego w plikach *.bmp, *.png, *.gif, *.jpg.
2.7 Wygląd systemowych bitmap (elementów graficznych okien).

3. Kody kreskowe

3.1 Kod kreskowy EAN-8, EAN-13.
3.2 Kod kreskowy UPC-A, UPC-E.
3.3 Kod kreskowy Kodabar.

4. Formant Image

4.1 Uatrakcyjnienie pokazu bitmap w formancie Image.
4.2 Migotanie okna podformularza zawierającego formant Image, podczas zmiany jego rozmiaru.
4.3 Własne paski przewijania i powiększania bitmapy osadzonej w formancie Image.
4.4 Zapis pliku (jako binaria) do tabeli w polu typu OLE lub Memo oraz odczyt z tego typu pola pliku i zapis na dysk.
4.5 Utworzenie w pamięci (bez zapisu na dysk) bitmapy (DIB), z binariów reprezentujących plik *.jpg.
4.6 Reskalowanie formantu Image wraz ze zmianą rozmiaru formularza.
4.7 Detekcja kursora myszy nad wielokątem dowolnego kształtu.

5. FreeImage.dll

5.1 Miniatury plików graficznych tzw. Thumbsy.
5.2 Prosty konwerter plików graficznych w Access'ie i Excelu(FreeImage.dll).
5.3 Wczytywanie plików graficznych różnych typów i reskalowanie formantu Image wraz ze zmianą wielkości formularza.
5.4 Atrakcyjny pokaz obrazków w kontrolce Image.
5.5 Zmiana jasności, kontrastu i współczynnik gamma obrazu (FreeImage.dll).
separator