Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner Access
separator

Aby zainteresować odwiedzających nowszą stroną www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq przedstawiam poniżej spis zamieszczonych tam problemów w dziale "API".

Dział III:   • Funkcje API •

1. 1. O API

1.1 Podstawowe informacje o funkcjach API.
1.2 O API - znalezione w sieci: Wiktor Zychla - "Programowanie pod Windows".

2. Funkcje API

2.1 Funkcja API - SendMessage (...) - niektóre argumenty funkcji.
2.2 SetWindowPos (...) - położenia w płaszczyznach XYZ, zmiania rozmiaru oraz zmiana stylu okna.
2.3 Aktualnej pozycja kursora i wywołanie zdarzeń przycisków myszy.
2.4 GetWindow (...) - uchwyt okna w/m położenia (Z order).
2.5 ShowWindow (...) - pokazywanie i ukrywanie okien.
2.6 GetSystemMetrics (...) - system miar i dane konfiguracyjne systemu miar.
2.7 GetLocaleInfo (...) - ustawienia lokalne dotyczące liczb, waluty, godziny, daty, kraju, języka itp.

3. System

3.1 Zmienne środowiskowe (Environ$).
3.2 Ścieżki do folderów systemowych.
3.3 Numer seryjny dysku, etykietę i system plików.
3.4 Listę zainstalowanych drukarek.
3.5 Synchroniczne formatowanie dyskietki.
3.6 Kolory systemowe Windows.
3.7 Zmiana wskaźnika myszy na inny systemowy wskaźnik.
3.8 Ładowanie wskaźnika myszy z zasobów np. C:\Windows\Cursors.
3.9 Wersja systemu operacyjnego.
3.10 Lista dysków logicznych w systemie.
3.11 Pojemność i ilość wolnego miejsca na dyskach logicznych.
3.12 Nazwa systemu plików.
3.13 Wielkość klastra dysku w systemie plików NTFS.
3.14 Wielkość klastra dysku w systemie plików FAT.
3.15 Nazwa użytkownika i nazwę domeny.
3.16 SID (Security Identifier) użytkownika.
3.17 Nazwa i rozmiar papieru obsługiwanego przez drukarkę.

4. Praca z oknami

4.1 Uchwyt okna mającego fokus.
4.2 Uchwyt aktywnego okna.
4.3 Tekst i tytuł okna.
4.4 Zmiana tekstu i tytułu okna.
4.5 Nazwa klasy okna.
4.6 Identyfikator okna, uchwyt okna rodzica , uchwyt okna o znanym ID i uchwyt jego rodzica.
4.7 Pozycja kursora myszy, uchwyt i wymiary okna pod kursorem myszy.
4.8 Własne okno klasy EDIT, bez obsługi zdarzeń.
4.9 Odczyt stylu okna.
4.10 Najważniejsze dane okna znajdujacego się pod wskaźnikiem myszy.

5. Okna dialogowe

5.1 Otwarcie okna dialogowego "Otwórz plik" (multiselect) lub "Zapisz plik" i elementy składowe ścieżki pliku.
5.2 Otwarcie okna dialogowego "Otwórz plik" "Otwórz plik" lub "Zapisz plik" - wersja uproszczona (wybór tylko jednego pliku).
5.3 Otwarcie okna dialogowego "Wybierz kolor".
5.4 Otwarcie okna dialogowego "Wybierz folder" i pobranie nazwy pliku.

6. Inne przykłady Access

6.1 Otwarcie pliku tekstowego za pomocą systemowego Notatnika, ustawienie kursora na końcu tekstu i śledzenie zmian wpisywanego tekstu.
6.2 Rozdzielczość pionowa i pozioma kontekstu urządzenia (HDC) i przelicznik Piksel na Twipy i Twip na Piksel.
6.3 Osadzenie systemowego Kalkulatora w formularzu i pobranie otrzymanego wyniku działania.
6.4 Odczyt wyniku działania z systemowego Kalkulatora.
separator